Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Nagłowice
v 3.25
GMINA NAGŁOWICE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
DZIENNIKI URZĘDOWE 
Publicznie dostępny wykaz danych 
Rejestr działalności regulowanej 
Wiadomości 
Komunikaty 
Konsulatcje społeczne 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Urząd Gminy 
Rada Gminy 
Prawo Lokalne 
Jednostki Organizacyjne 
Przetargi 
Oferty Inwestycyjne 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Sprawy 
Nabór pracowników 
Wybory 
NSP2011 
Budżet 
Sprawozdania 
OPINIE RIO 
Druki do pobrania 
Sprawy do załatwienia 
Język migowy w Urzędzie 
Rewitalizacja Gminy Nagłowice 2016-2023 
Zasady Ponownego Wykorzystania Informacji  
Ostrzeżenia meteorologiczne 
Petycje 
PROW 2014-2020 
Informacje o środowisku 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 90767
strona główna: 102287
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
Archiwum | Aktualne komunikaty |
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NAGŁOWICE piątek , 24/03/2017
Zawiadamia się: że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:"Budowie [...]
 
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu wtorek , 21/03/2017
[...]
 
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu czwartek , 09/02/2017
WÓJT GMINY NAGŁOWICE ogłasza otwarty konkurs na realizację w 2017r. zadania publicznego Gminy Nagłowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i [...]
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NAGŁOWICE czwartek , 09/02/2017
Wójt Gminy Nagłowice zaprasza do wskazania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert, reprezentujących organizacje pozarządowe [...]
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NAGŁOWICE sobota , 10/12/2016
Rada Gminy Nagłowice  w  dniu  30 listopada  2016r podjęła uchwałę  w sprawie  zmiany   [...]
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NAGŁOWICE wtorek , 22/11/2016
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 15 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Nagłowice                                                                                   [...]
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NAGŁOWICE wtorek , 22/11/2016
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nagłowice                                         [...]
 
Ogłoszenie dezynfekcja sieci wodociągowej z ujęcia Jaronowice piątek , 21/10/2016
[...]
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NAGŁOWICE poniedziałek, 25/04/2016
[...]
 
Komunikat wtorek , 16/02/2016
[...]
 
UWAGA!!! ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO!!! poniedziałek, 21/12/2015
[...]
 
Wykaz numerów telefonów zimowego utrzymania dróg w powiecie jędrzejowskim na 2016 rok poniedziałek, 14/12/2015
[...]
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NAGŁOWICE wtorek , 16/06/2015
O G Ł O S Z E N I E [...]
 
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice środa , 03/06/2015
[...]
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach poniedziałek, 01/06/2015
[...]
 
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestzrennego Gminy Nagłowice... sobota , 18/04/2015
[...]
 
Obwieszczenie...o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany nr 13 MPZP wtorek , 07/04/2015
[...]
 
Zarządzenie nr 71/2014 Wójta Gminy Nagłowice wtorek , 04/11/2014
Zarządzenie nr 71/2014Wójta Gminy Nagłowice z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie konsulatcji programu współpracy Gminy Nagłowice z organizacjami pozarządowymi [...]
 
Ogłoszenie o wyłożeniu do publinego wglądu projektu zmiany mpzp poniedziałek, 06/10/2014
[...]
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach czwartek , 11/09/2014
[...]
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Nagłowice o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany nr 1 Studium środa , 20/08/2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NAGŁOWICE O przystąpieniu do sporządzenia "Zmiany nr 1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego [...]
 
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice sobota , 02/08/2014
[...]
 
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian nr 8,9,10 MPZP piątek , 27/06/2014
OBWIESZCZENIE / OGŁOSZENIE / POWTÓRNEo ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian nr 8,9,10 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [...]
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Nagłowice poniedziałek, 19/05/2014
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 13 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Nagłowice nr LIII/295/2006 [...]
 
Zajęcia sportowe dla uczniów - upowszechnianie pływania piątek , 30/08/2013
[...]
 
OBWIESZCZENIE...wyłożenie projektów zmian nr 8, 9, 10 MPZP wtorek , 16/07/2013
[...]
 
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 12 wtorek , 16/04/2013
Nagłowice   dnia  2013-04-16 [...]
 
SPROSTOWANIE piątek , 30/11/2012
                                                                                                  Nagłowice dnia 2012-11-29 [...]
 
ogłoszenie o wyłożeniu projektu studium... środa , 24/10/2012
                                                                                                               Nagłowice dnia 2012-10-24 [...]
 
obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 12 środa , 22/08/2012
OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 12 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice. [...]
 
Obwieszczenie... zmiana studium... poniedziałek, 06/02/2012
[...]
 
zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz.gminy Nagłowice środa , 01/02/2012
Karta informacyjna dotycząca zmiany studium I wyłożenie nr 1/2012Karta informacyjna dotycząca prognozy oddziaływania I wyłożenie nr 2/2012Karta informacyjna [...]
 
Ogłoszenie... zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego... wtorek , 02/08/2011
OGŁOSZENIEWÓJTA GMINY NAGŁOWICEo przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice. (sołectwa : Deszno, [...]
 
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany poniedziałek, 01/08/2011
OGŁOSZENIEWÓJTA GMINY NAGŁOWICE [...]
 
ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU RTV I AGD wtorek , 10/05/2011
[...]
 
zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego za dzień 25 grudnia 2010r piątek , 10/12/2010
[...]
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Nagłowice... zmiana studium... poniedziałek, 16/08/2010
[...]
 
Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy poniedziałek, 26/10/2009
Wójt Gminy Nagłowice [...]
 
Informacja... współfinansowanie projektu wtorek , 25/08/2009
...Gmina Nagłowice w roku 2005 zrealizowała projekt pod nazwą "Budowa drogi gminnej Zdanowice - Nowa Wieś". [...]
 
Obwieszczenie OŚ.I./6613/04/09 poniedziałek, 10/08/2009
[...]
 
Decyzja OŚ.I./6613/04/09 poniedziałek, 10/08/2009
[...]
 
Wnioski na dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu UCZEŃ NA WSI piątek , 07/08/2009
O G Ł O S Z E N I E WÓJT GMINY NAGŁOWICE zaprasza rodziców i prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych do składania wniosków na dofinansowanie kosztów [...]
 
Postanowienie OŚ.I./6613/4/09 piątek , 17/07/2009
[...]
 
Obwieszczenie OŚ.I./6613/4/09 piątek , 17/07/2009
[...]
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Nagłowice - zm.5,6,7 poniedziałek, 22/06/2009
OGŁOSZENIE [...]
 
Ogłoszenie...przystąpienie do opracowania zmian w MPZP piątek , 22/05/2009
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NAGŁOWICENa podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 [...]
 
Decyzja 3/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach środa , 10/12/2008
[...]
 
Obwieszczenie - stacja paliw piątek , 17/10/2008
[...]
 
Obwieszczenie - budowa kanalizacji... piątek , 17/10/2008
Obwieszczenie Wójta Gminy Nagłowice - odstąpienie od nałożenia na Gminę Nagłowice obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia [...]
 
Mapy zasięgu dostępu do szeropasmowego Internetu i usługi powszechnej poniedziałek, 22/09/2008
W celu identyfikacji obszarów, na których nie jest świadczona usługa powszechna (dostęp do telefonii stacjonarnej) lub dostęp do szeropasmowego Internetu [...]
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Nagłowice piątek , 19/09/2008
Obwieszczenie Wójta Gminy Nagłowice o odstąpieniu od nałożenia na Gminę Nagłowice obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia [...]
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Nagłowice piątek , 19/09/2008
[...]
 
Postanowienie... budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Ślęcinie... środa , 17/09/2008
[...]
 
Postanowienie... budowa stacji paliw w miejscowości Jaronowice środa , 17/09/2008
[...]
 
Postanowienie... rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nagłowicach środa , 17/09/2008
[...]
 
Postanowienie... dot. budowa kanalizacji sanit. i wodociąg. poniedziałek, 18/08/2008
Nagłowice 2008 -08-18WÓJT GMINY NAGŁOWICE [...]
 
Obwieszczenie - o terminie wyłożenia do publicznego wglądu zmiany nr 1, 3, 4 środa , 27/02/2008
Nagłowice dn. 18.02.2008r.O B W I E S Z C Z E N I E [...]
 
Informacja Wójta Gminy - dot. zmiany nr 1,3,4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice wtorek , 26/02/2008
INFORMACJA WÓJTA GMINY NAGŁOWICENa podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, 3 i 10 oraz art. 43 ust. 2 w związku z art.34 i art. 32 Ustawy z dnia 27 kwietnia [...]
 
Informacja Wójta Gminy Nagłowice - zmiana nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. środa , 21/11/2007
INFORMACJA WÓJTA GMINY NAGŁOWICENa podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, 3 i 10 oraz art. 43 ust. 2 w związku z art.34 i art. 32 Ustawy z dnia 27 kwietnia [...]
 
Ogłoszenie... Punkt informacyjny i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego poniedziałek, 12/11/2007
O G  Ł  O  S  Z  E [...]
 
Zawiadomienie... projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poniedziałek, 12/11/2007
Nagłowice, dn. 12.11.2007r.Z A W I A D O M I E N I EWójta Gminy Nagłowice o terminie wyłożenia do publicznego wglądu zmiany nr 2 projektu miejscowego [...]
 
Punkt informacyjny dla osób niepełnosprawnych oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego poniedziałek, 05/11/2007
PUNKT INFORMACYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO [...]
 
Konkurs... Świetlica w Ślęcinie poniedziałek, 05/11/2007
Szanowni Mieszkańcy [...]
 
Wnioski na dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu UCZEŃ NA WSI poniedziałek, 10/09/2007
O G Ł O S Z E N I E [...]
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Nagłowice- Budowa Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Deszno czwartek , 19/07/2007
       Nagłowice,  dnia  2007.07.19 [...]
 
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Nagłowice wtorek , 23/01/2007
O G Ł O S Z E N I E !!!     Wójt Gminy Nagłowice zaprasza podmioty działające na rynku telekomunikacyjnym i świadczące usługi szerokopasmowego dostępu [...]
 
Informacja - opłata skarbowa poniedziałek, 01/01/2007
INFORMACJAW związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2007r. ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej informujemy, że od dnia 1 stycznia 2007r. przestają [...]
 
Informacja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Nagłowicach czwartek , 23/11/2006
I N F O R M A C J A  [...]
 
Do wynajęcia lokal użytkowy... środa , 22/11/2006
[...]
 
Zarządzenie... wymagania dla odbierających odpady komunalne poniedziałek, 16/10/2006
Zarządzenie  Nr  30/ 2006 [...]
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2006 poniedziałek, 16/10/2006
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2006 [...]
 
INFORMACJA- dotyczy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy piątek , 01/09/2006
INFORMACJA WÓJTA GMINY NAGŁOWICENa podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, 3 i 10 oraz art. 43 ust. 2 w związku z art.34 i art. 32 Ustawy z dnia 27 kwietnia [...]
 
Obwieszczenie-plan zagosp.przestrzennego piątek , 01/09/2006
Nagłowice 2006-09-01                [...]
 
INFORMACJA-oddanie przebudowanego wodociągu wtorek , 25/07/2006
INFORMACJAOddano do użytkowania Przebudowę wodociągu w miejscowości Jaronowice. Projekt Nr Z/2.26/III/3.1/69/04 pod nazwą "Przebudowa wodociągu w [...]
 
o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice piątek , 17/02/2006
Nagłowice 2006-02-07                 [...]
 
INFORMACJA WÓJTA GMNY NAGŁOWICE-DOT. PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY piątek , 10/02/2006
INFORMACJA WÓJTA GMINY NAGŁOWICENa podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, 3 i 10 oraz art. 43 ust. 2 w związku z art.34 i art. 32 Ustawy z dnia 27 kwietnia [...]
 
Komunikat w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy stacji telefonii komórkowej piątek , 06/01/2006
K O M U N I K A T [...]
 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nagłowice wtorek , 11/10/2005
[...]
 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nagłowice czwartek , 30/12/2004
[...]
  ostatnia modyfikacja: 24 Marzec 2017 - 14:28
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna