Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Nagłowice
v 3.25
GMINA NAGŁOWICE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
DZIENNIKI URZĘDOWE 
Publicznie dostępny wykaz danych 
Rejestr działalności regulowanej 
Wiadomości 
Komunikaty 
Konsulatcje społeczne 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Urząd Gminy 
Rada Gminy 
Prawo Lokalne 
Jednostki Organizacyjne 
Przetargi 
Oferty Inwestycyjne 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Sprawy 
Nabór pracowników 
Wybory 
NSP2011 
Budżet 
Sprawozdania 
OPINIE RIO 
Druki do pobrania 
Sprawy do załatwienia 
Język migowy w Urzędzie 
Rewitalizacja Gminy Nagłowice 2016-2023 
Zasady Ponownego Wykorzystania Informacji  
Ostrzeżenia meteorologiczne 
Petycje 
PROW 2014-2020 
Informacje o środowisku 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 90838
strona główna: 102291
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 Informacja - opłata skarbowa poniedziałek, 01/01/2007
 
  

INFORMACJA

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2007r. ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej informujemy, że od dnia 1 stycznia 2007r. przestają obowiązywać w obrocie gospodarczym znaki opłaty skarbowej w formie "papierowej".

Obowiązujące przepisy prawa w zakresie opłaty skarbowej obligują petentów Urzędu Gminy do uiszczania opłaty bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Nagłowice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Nagłowicach nr 89 8493 0004 0110 0100 0332 0002.

W celu ułatwienia w regulowaniu opłaty skarbowej informujemy, że istnieje możliwość dokonywania powyższej opłaty w kasie Urzędu Gminy w Nagłowicach (pok. nr 10).

UWAGA!!! ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO!!!

 

Redaktor: Sebastian Lech

  ostatnia modyfikacja: 24 Marzec 2017 - 14:28
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna