Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Nagłowice
v 3.25
GMINA NAGŁOWICE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
DZIENNIKI URZĘDOWE 
Publicznie dostępny wykaz danych 
Rejestr działalności regulowanej 
Wiadomości 
Komunikaty 
Konsulatcje społeczne 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Urząd Gminy 
Rada Gminy 
   Przewodniczący Rady Gminy 
   DYŻURY Przewodniczącego Rady Gminy 
   Skład Rady Gminy 
   Sesje Rady Gminy 
   Komisje Rady Gminy 
   Protokoły z sesji Rady Gminy 2014r. 
   Protokoły z sesji Rady Gminy w 2015r. 
   Protokoły z sesji Rady Gminy w 2016r. 
   Protokoły z sesji Rady Gminy w 2017r 
   Zaproszenia na posiedzenia komisji 
   Oświadczenia majątkowe 2003 
   Oświadczenia majątkowe 2004 
   Oświadczenia majątkowe 2005 
   Oświadczenia majątkowe 2006 
   Oświadczenia majątkowe 2007 
   Oświadczenia majątkowe 2008 
   Oświadczenia majątkowe 2009 
   Oświadczenia majątkowe 2010 
   Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 
   Oświadczenia majątkowe za 2010r. 
   Oświadczenia majątkowe za 2011r. 
   Oświadczenia majątkowe za 2012r. 
   Oświadczenia majątkowe za 2013r. 
   Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 
Prawo Lokalne 
Jednostki Organizacyjne 
Przetargi 
Oferty Inwestycyjne 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Sprawy 
Nabór pracowników 
Wybory 
NSP2011 
Budżet 
Sprawozdania 
OPINIE RIO 
Druki do pobrania 
Sprawy do załatwienia 
Język migowy w Urzędzie 
Rewitalizacja Gminy Nagłowice 2016-2023 
Zasady Ponownego Wykorzystania Informacji  
Ostrzeżenia meteorologiczne 
Petycje 
PROW 2014-2020 
Informacje o środowisku 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018: 1734
strona główna: 102287
    strona główna / rada gminy / oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 
   Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018
 
  
1 Sylwester Kopeć - korekta Środa , 07/06/2017
  Opis: Korekta oświadczenia majątkowego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 145072 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

2 Mirosław Łuszczek - korekta Środa , 07/06/2017
  Opis: Korekta oświadczenia majątkowego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 136000 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

3 Mariusz Dudek - korekta Środa , 07/06/2017
  Opis: Korekta oświadczenia majątkowego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 150720 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

4 Jerzy Nowak - korekta Środa , 07/06/2017
  Opis: Korekta oświadczenia majątkowego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 140432 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

5 Jan Matyjaszewski - korekta Środa , 07/06/2017
  Opis: Korekta oświadczenia majątkowego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 146688 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

6 Jan Jaworski - korekta Środa , 07/06/2017
  Opis: Korekta oświadczenia majątkowego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 241137 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

7 Elżbieta Zygmunt - korekta Środa , 07/06/2017
  Opis: Korekta oświadczenia majątkowego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 144704 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

8 Urszula Wojtasik-Kaczmarek Środa , 07/06/2017
  Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1451444 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

9 Jerzy Nowak Środa , 07/06/2017
  Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1304831 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

10 Zenon Nowak Środa , 07/06/2017
  Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1255311 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

11 Witold Gradzik Środa , 07/06/2017
  Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1253391 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

12 Teresa Równicka Środa , 07/06/2017
  Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1203426 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

13 Sylwester Kopeć Środa , 07/06/2017
  Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1271698 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

14 Monika Raczyńska Środa , 07/06/2017
  Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1155474 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

15 Maria Pułka Środa , 07/06/2017
  Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1254031 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

16 Mirosław Łuszczek Środa , 07/06/2017
  Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1238079 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

17 Mariusz Dudek Środa , 07/06/2017
  Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1292607 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

18 Jan Matyjaszewski Środa , 07/06/2017
  Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1233679 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

19 Jan Jaworski Środa , 07/06/2017
  Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2350342 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

20 Jarosław Frej Środa , 07/06/2017
  Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1283295 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

21 Elżbieta Zygmunt Środa , 07/06/2017
  Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 849678 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

22 Bogusław Sygut Środa , 07/06/2017
  Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1246114 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

23 Elżbieta Zygmunt - korekta Poniedziałek, 12/09/2016
  Opis: Korekta oświadczenia majątkowego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28975 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

24 Monika Raczyńska - korekta Piątek , 26/08/2016
  Opis: Korekta oświadczenia majątkowego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 23658 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

25 Jan Jaworski - korekta Piątek , 26/08/2016
  Opis: Korekta oświadczenia majątkowego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 23990 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

26 Jarosław Frej - korekta Piątek , 26/08/2016
  Opis: Korekta oświadczenia majątkowego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 24014 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

27 Bogusław Sygut - korekta Piątek , 26/08/2016
  Opis: Korekta oświadczenia majątkowego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 25704 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

28 Zenon Nowak - korekta Piątek , 26/08/2016
  Opis: Korekta oświadczenia majątkowego

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 33471 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

29 Urszula Wojtasik-Kaczmarek Czwartek , 02/06/2016
  Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 235736 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

30 Mirosław Łuszczek Czwartek , 02/06/2016
  Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 482761 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

31 Zenon Nowak Czwartek , 02/06/2016
  Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 538879 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

32 Witold Gradzik Czwartek , 02/06/2016
  Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 535296 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

33 Teresa Równicka Czwartek , 02/06/2016
  Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 433121 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

34 Sylwester Kopeć Czwartek , 02/06/2016
  Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 462267 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

35 Monika Raczyńska Czwartek , 02/06/2016
  Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 455875 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

36 Maria Pułka Czwartek , 02/06/2016
  Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 459957 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

37 Mariusz Dudek Czwartek , 02/06/2016
  Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 492577 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

38 Jerzy Nowak Czwartek , 02/06/2016
  Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 533103 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

39 Jan Matyjaszewski Czwartek , 02/06/2016
  Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 437626 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

40 Jan Jaworski Czwartek , 02/06/2016
  Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 444226 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

41 Elżbieta Zygmunt Czwartek , 02/06/2016
  Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 443515 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

42 Jarosław Frej Czwartek , 02/06/2016
  Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 440936 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

43 Bogusław Sygut Czwartek , 02/06/2016
  Opis: Oświadczenie majatkowe za 2015 rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 459079 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

44 Bogusław Sygut - korekta Piątek , 25/09/2015
  Opis: Korekta oświadczenia majątkowego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 47865 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

45 Urszula Wojtasik-Kaczmarek Poniedziałek, 25/05/2015
  Opis: Oświadczenie majątkowe
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 455190 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

46 Zenon Nowak Poniedziałek, 25/05/2015
  Opis: Oświadczenie majątkowe
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 426225 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

47 Witold Gradzik Poniedziałek, 25/05/2015
  Opis: Oświadczenie majątkowe
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 424553 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

48 Teresa Równicka Poniedziałek, 25/05/2015
  Opis: Oświadczenie majątkowe
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 377013 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

49 Sylwester Kopeć Poniedziałek, 25/05/2015
  Opis: Oświadczenie majątkowe
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 383849 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

50 Monika Raczyńska Poniedziałek, 25/05/2015
  Opis: Oświadczenie majątkowe
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 365809 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

51 Maria Pułka Poniedziałek, 25/05/2015
  Opis: Oświadczenie majątkowe
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 427695 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

52 Mirosław Łuszczek Poniedziałek, 25/05/2015
  Opis: Oświadczenie majątkowe
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 347573 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

53 Mariusz Dudek Poniedziałek, 25/05/2015
  Opis: Oświadczenie majątkowe
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 367614 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

54 Jerzy Nowak Poniedziałek, 25/05/2015
  Opis: Oświadczenie majątkowe
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 401089 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

55 Jan Matyjaszewski Poniedziałek, 25/05/2015
  Opis: Oświadczenie majątkowe
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 353970 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

56 Jan Jaworski Poniedziałek, 25/05/2015
  Opis: Oświadczenie majątkowe
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 378494 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

57 Jarosław Frej Poniedziałek, 25/05/2015
  Opis: Oświadczenie majątkowe
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 375991 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

58 Elżbieta Zygmunt Poniedziałek, 25/05/2015
  Opis: Oświadczenie majątkowe
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 367907 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

59 Bogusław Sygut Poniedziałek, 25/05/2015
  Opis: Oświadczenie majątkowe
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 430252 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

60 Urszula Wojtasik - Kaczmarek Czwartek , 05/03/2015
  Opis: Korekta oświadczenia majątkowego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 477243 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

61 Urszula Wojtasik-Kaczmarek Piątek , 23/01/2015
  Opis: Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy na początek kadencji 2010-2014
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 511743 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

62 Mariusz Dudek Piątek , 23/01/2015
  Opis: Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014-2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 474579 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

63 Jarosław Frej Piątek , 23/01/2015
  Opis: Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014-2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 461985 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

64 Witold Gradzik Piątek , 23/01/2015
  Opis: Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014-2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 398551 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

65 Jan Jaworski Piątek , 23/01/2015
  Opis: Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014-2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 460978 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

66 Sylwester Kopeć Piątek , 23/01/2015
  Opis: Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014-2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 480805 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

67 Mirosław Łuszczek Piątek , 23/01/2015
  Opis: Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014-2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 397263 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

68 Jan Matyjaszewski Piątek , 23/01/2015
  Opis: Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014-2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 390917 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

69 Jerzy Nowak Piątek , 23/01/2015
  Opis: Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014-2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 424009 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

70 Zenon Nowak Piątek , 23/01/2015
  Opis: Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014-2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 431443 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

71 Maria Pułka Piątek , 23/01/2015
  Opis: Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014-2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 489610 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

72 Monika Raczyńska Piątek , 23/01/2015
  Opis: Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014-2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 395125 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

73 Teresa Równicka Piątek , 23/01/2015
  Opis: Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014-2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 414149 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

74 Bogusław Sygut Piątek , 23/01/2015
  Opis: Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014-2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 484397 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

75 Elżbieta Zygmunt Piątek , 23/01/2015
  Opis: Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014-2018
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 402675 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

  ostatnia modyfikacja: 29 Czerwiec 2017 - 10:37
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna