Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Nagłowice
v 3.25
GMINA NAGŁOWICE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
DZIENNIKI URZĘDOWE 
Publicznie dostępny wykaz danych 
Rejestr działalności regulowanej 
Wiadomości 
Komunikaty 
Konsulatcje społeczne 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Urząd Gminy 
   Sekretarz Gminy 
   Skarbnik Gminy 
   Regulamin organizacyjny 
   Oświadczenia majątkowe 2003 
   Oświadczenia majątkowe 2004 
   Oświadczenia majątkowe 2005 
   Oświadczenia majątkowe 2006 
   Oświadczenia majątkowe 2007 
   Oświadczenia majątkowe 2008 
   Oświadczenia majątkowe 2009 
   Oświadczenia majątkowe 2010 
   Oświadczenia majątkowe 2011 
   Oświadczenia majątkowe 2012 
   Oświadczenia majątkowe 2013 (za2012r.) 
   Oświadczenia majątkowe 2014r (za 2013r.) 
   Oświadczenia majątkowe pracowników 2015 (za 2014r.) 
   Oświadczenia majątkowe pracowników 2016 (za 2015r.) 
   Oświadczenia majątkowe pracowników 2017 (za 2016r.)  
Rada Gminy 
Prawo Lokalne 
Jednostki Organizacyjne 
Przetargi 
Oferty Inwestycyjne 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Sprawy 
Nabór pracowników 
Wybory 
NSP2011 
Budżet 
Sprawozdania 
OPINIE RIO 
Druki do pobrania 
Sprawy do załatwienia 
Język migowy w Urzędzie 
Rewitalizacja Gminy Nagłowice 2016-2023 
Zasady Ponownego Wykorzystania Informacji  
Ostrzeżenia meteorologiczne 
Petycje 
PROW 2014-2020 
Informacje o środowisku 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
oświadczenia majątkowe pracowników 2017 (za 2016r.) : 101
strona główna: 102287
    strona główna / urząd gminy / oświadczenia majątkowe pracowników 2017 (za 2016r.)  
   Oświadczenia majątkowe pracowników 2017 (za 2016r.)
 
  
1 Jolanta Gawron - korekta Wtorek , 30/05/2017
  Opis: Korekta oświadczenia majątkowego Sekretarza Gminy Nagłowice

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 203408 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

2 Elżbieta Urban - korekta Wtorek , 30/05/2017
  Opis: Korekta oświadczenia majątkowego Pracownika Urzędu Gminy Nagłowice wydającego decyzje administracyjne w imieniu Wójta.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 264288 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

3 Lidia Titow - korekta Wtorek , 30/05/2017
  Opis: Korekta oświadczenia majątkowego Dyrektora Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury "Dworek Mikołaja Reja" w Nagłowicach.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 844207 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

4 Piotr Wojewoda Wtorek , 30/05/2017
  Opis: Oświadczenie majątkowe Kierownika Wydziału Gospodarki Gruntami, Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Drogownictwa i Inwestycji w Urzędzie Gminy Nagłowice - na zakończenie pełnienia funkcji.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 853777 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

5 Jolanta Gawron Wtorek , 30/05/2017
  Opis: Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Nagłowice
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 837838 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

6 Elżbieta Urban Wtorek , 30/05/2017
  Opis: Oświadczenie majątkowe Pracownika Urzędu Gminy Nagłowice wydającego decyzje administracyjne w imieniu Wójta.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 800257 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

7 Iwona Matuszewska Wtorek , 30/05/2017
  Opis: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Nagłowicach
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1130018 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

8 Małgorzata Foremnik Wtorek , 30/05/2017
  Opis: Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1183394 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

9 Lidia Titow Wtorek , 30/05/2017
  Opis: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury "Dworek Mikołaja Reja" w Nagłowicach
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 821344 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

10 Małgorzata Smerdzyńska Wtorek , 30/05/2017
  Opis: Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Nagłowice
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1502803 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

11 Piotr Wojewoda Wtorek , 30/05/2017
  Opis: Oświadczenie majątkowe Kierownika Wydziału Gospodarki Gruntami, Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Drogownictwa i Inwestycji w Urzędzie Gminy Nagłowice
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 902784 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

12 Robert Capiga Wtorek , 30/05/2017
  Opis: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Warzynie Pierwszym
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1297807 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

13 Tomasz Kuzia Wtorek , 30/05/2017
  Opis: Oświadczenie majatkowe Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Nagłowicach
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1411120 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

  ostatnia modyfikacja: 29 Czerwiec 2017 - 10:37
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna