Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Nagłowice
v 3.25
GMINA NAGŁOWICE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
DZIENNIKI URZĘDOWE 
Publicznie dostępny wykaz danych 
Rejestr działalności regulowanej 
Wiadomości 
Komunikaty 
Konsulatcje społeczne 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Urząd Gminy 
Rada Gminy 
Prawo Lokalne 
Jednostki Organizacyjne 
Przetargi 
Oferty Inwestycyjne 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Sprawy 
Nabór pracowników 
Wybory 
NSP2011 
Budżet 
Sprawozdania 
OPINIE RIO 
Druki do pobrania 
Sprawy do załatwienia 
Język migowy w Urzędzie 
Rewitalizacja Gminy Nagłowice 2016-2023 
Zasady Ponownego Wykorzystania Informacji  
Ostrzeżenia meteorologiczne 
Petycje 
PROW 2014-2020 
Informacje o środowisku 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
rewitalizacja gminy nagłowice 2016-2023: 1061
strona główna: 102287
    strona główna / rewitalizacja gminy nagłowice 2016-2023 
   Rewitalizacja Gminy Nagłowice 2016-2023
 
  
1 Zaproszenie do zapoznania się z Programem Rewitalizacji Poniedziałek, 05/12/2016
  Opis: Zapraszamy do zapoznania się z "Programem Rewitalizacji Gminy Nagłowice na lata 2016-2023"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 26187 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

2 Program Rewitalizacji Gminy Nagłowice na lata 2016-2023 Poniedziałek, 05/12/2016
  Opis: Program Rewitalizacji Gminy Nagłowice na lata 2016-2023

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5310163 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

3 Formularz Zgłaszania Uwag - do pobrania Poniedziałek, 05/12/2016
  Opis: Formularz Zgłaszania Uwag do Programu Rewitalizacji dla Gminy Nagłowice na lata 2016-2023

  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 26876 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

4 Zaproszenie - Nagłowice 09.12.2016 godz. 15:00 Poniedziałek, 05/12/2016
  Opis: Wójt Gminy Nagłowice zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na spotkanie w dniu 09.12.2016 o godz. 15:00 odnośnie opracowywanego przez Gminę Nagłowice "Programu Rewitalizacji Gminy Nagłowice na lata 2016-2023"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 30397 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

5 Zaproszenie - Deszno 13.12.2016 godz. 14:00 Poniedziałek, 05/12/2016
  Opis: Wójt Gminy Nagłowice zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na spotkanie w dniu 13.12.2016 o godz. 14:00 odnośnie opracowywanego przez Gminę Nagłowice "Programu Rewitalizacji Gminy Nagłowice na lata 2016-2023"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 30726 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

6 Zaproszenie - Warzyn Pierwszy 13.12.2016 godz. 16:00 Poniedziałek, 05/12/2016
  Opis: Wójt Gminy Nagłowice zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na spotkanie w dniu 13.12.2016 o godz. 16:00 odnośnie opracowywanego przez Gminę Nagłowice "Programu Rewitalizacji Gminy Nagłowice na lata 2016-2023"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 30560 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

7 Zaproszenie - Nagłowice 13.12.2016 godz. 18:00 Poniedziałek, 05/12/2016
  Opis: Wójt Gminy Nagłowice zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na spotkanie w dniu 13.12.2016 o godz. 18:00 odnośnie opracowywanego przez Gminę Nagłowice "Programu Rewitalizacji Gminy Nagłowice na lata 2016-2023"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 29684 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

8 OBWIESZCZENIE Piątek , 02/12/2016
  Opis: Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadenia strategicznej oceny odddziaływania na środowisko
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 69325 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

9 ZAPROSZENIE Wtorek , 08/11/2016
  Opis: Wójt Gminy Nagłowice zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 10.11.2016 o godz. 15:00 w Budynku Urzędu Gminy Nagłowice, Pokój nr 1.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 33397 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

10 ZAPROSZENIE Wtorek , 25/10/2016
  Opis: Wójt Gminy Nagłowice zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na spotkanie w dniu 26.10.2016 o godz. 13:00 odnośnie opracowywanego przez Gminę Nagłowice "Programu Rewitalizacji Gminy Nagłowice na lata 2016-2023"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 34182 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

11 Zaproszenie do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych Czwartek , 13/10/2016
  Opis: Zaproszenie do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach "Programu Rewitalizacji Gminy Nagłowice na lata 2016-2023"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 41953 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

12 FISZKA PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO Czwartek , 13/10/2016
  Opis: FISZKA PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO wzór do pobrania....

  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 43520 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

13 Podsumowanie konsultacji społecznych nr 1 Czwartek , 13/10/2016
  Opis: Podsumowanie konsultacji społecznych nr 1 w ramach
"Programu Rewitalizacji Gminy Nagłowice na lata 2016-2023"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 59135 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

14 Zaproszenie - Deszno godz. 16:30 Środa , 12/10/2016
  Opis: Wójt Gminy Nagłowice zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na spotkanie w dniu 18.10.2016 odnośnie opracowywanego przez Gminę Nagłowice "Programu Rewitalizacji Gminy Nagłowice na lata 2016-2023"
Autor:
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 30760 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

15 Zaproszenie - Warzyn Pierwszy godz. 18:00 Środa , 12/10/2016
  Opis: Wójt Gminy Nagłowice zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na spotkanie w dniu 18.10.2016 odnośnie opracowywanego przez Gminę Nagłowice "Programu Rewitalizacji Gminy Nagłowice na lata 2016-2023"
Autor:
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 31683 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

16 Zaproszenie Wtorek , 04/10/2016
  Opis: Wójt Gminy Nagłowice zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na spotkanie w dniu 11.10.2016 odnośnie opracowywanego przez Gminę Nagłowice "Programu Rewitalizacji Gminy Nagłowice na lata 2016-2023"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 40292 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

17 Zarządzenie Nr 97/2016 Wtorek , 04/10/2016
  Opis: w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Gminy Nagłowice
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 49660 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

18 Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych Piątek , 23/09/2016
  Opis: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych

stanowiąca element
Programu Rewitalizacji Gminy Nagłowice na lata 2016-2023
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2499542 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

19 Zaproszenie do składania uwag do Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych Piątek , 23/09/2016
  Opis: Zapraszamy do zapoznania się z Diagnozą czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych stanowiącą punkt wyjścia przy tworzeniu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Nagłowice na lata 2016-2023”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 260930 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

20 Formularz Zgłaszania Uwag Piątek , 23/09/2016
  Opis: Formularz zgłaszania uwag do Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych
stanowiącej element
Programu Rewitalizacji dla Gminy Nagłowice na lata 2016-2023
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 55296 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

21 Program Rewitalizacji dla Gminy Nagłowice Wtorek , 30/08/2016
  Opis: Program Rewitalizacji dla Gminy Nagłowice
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 77762 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

22 ZAPROSZENIE Wtorek , 23/08/2016
  Opis: Zaproszenie do składania zgłoszeń kandydatur do Komitetu Rewitalizacyjnego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 36063 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

23 Formularz zgłoszeniowy do Komitetu Rewitalizacyjnego - do pobrania Wtorek , 23/08/2016
  Opis: Formularz zgłoszeniowy do Komitetu Rewitalizacyjnego dla organizacji pozarządowej/przedsiębiorcy
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 54437 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

24 Formularz zgłoszeniowy do Komitetu Rewitalizacyjnego - do pobrania Wtorek , 23/08/2016
  Opis: Formularz zgłoszeniowy do Komitetu Rewitalizacyjnego dla mieszkańca (osoby fizycznej)
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 41733 bytes
 

Redaktor: Sebastian Lech

  ostatnia modyfikacja: 29 Czerwiec 2017 - 10:37
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna